Twórz indywidualne produkty za pomocą naszego konfiguratora produktów

Konfigurator MyTable

Utwórz włas­ną tabelę

Za pomocą kon­fi­gu­ra­to­ra MyTa­ble moż­na łat­wo utwor­zyć włas­ny stół. Po dos­to­so­wa­niu stołu do włas­nych potrzeb jed­nym kli­knięciem moż­na uzys­kać dost­ęp do rysun­ków i innych niez­będ­nych pli­ków. Kor­zysta­jąc z lis­ty BOM zamies­zc­zo­nej na rysun­ku, moż­na kupić części niez­będ­ne do samod­ziel­ne­go zbu­do­wa­nia stołu.

Konfigurator MyShelf

Stwórz włas­ną półkę

Za pomocą kon­fi­gu­ra­to­ra MyS­helf moż­na łat­wo stworzyć włas­ną pół­kę. Po dos­to­so­wa­niu regału do włas­nych potrzeb moż­na jed­nym kli­knięciem uzys­kać dost­ęp do rysun­ków i innych potrzeb­nych pli­ków. Kor­zysta­jąc z lis­ty BOM zamies­zc­zo­nej na rysun­ku, moż­na kupić części potrzeb­ne do samod­ziel­ne­go zbu­do­wa­nia półki.

Konfigurator stojaka na buty MyShoeRack

Stwórz włas­ną pół­kę na buty

Za pomocą kon­fi­gu­ra­to­ra MyS­ho­eRack moż­na łat­wo stworzyć indy­wi­du­alną pół­kę na buty. Po utwor­ze­niu indy­wi­du­al­ne­go regału na buty moż­na za pomocą jed­ne­go kli­knięcia uzys­kać dost­ęp do rysun­ków i innych niez­będ­nych pli­ków. Kor­zysta­jąc z zesta­wi­e­nia kom­po­nen­tów na rysun­ku, moż­na kupić części niez­będ­ne do samod­ziel­ne­go zbu­do­wa­nia regału na buty.

pl_PLPolish