Δημιουργήστε τα μεμονωμένα προϊόντα σας μέσω του διαμορφωτή προϊόντων μας

Διαμορφωτής MyTable

Δημιουργήστε το δικό σας τραπέζι

Με τον διαμορφωτή MyTa­ble, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε τον δικό σας πίνακα. Αφού προσαρμόσετε το τραπέζι σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα σχέδια και τα άλλα απαραίτητα αρχεία με ένα κλικ. Χρησιμοποιώντας το BOM στο σχέδιο, μπορείτε να αγοράσετε τα απαραίτητα εξαρτήματα για να κατασκευάσετε μόνοι σας το τραπέζι.

Διαμορφωτής MyShelf

Δημιουργήστε το δικό σας ράφι

Με τον διαμορφωτή MyS­helf, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε το δικό σας ράφι. Αφού προσαρμόσετε το ράφι σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα σχέδια και άλλα απαραίτητα αρχεία με ένα κλικ. Με τη βοήθεια του BOM στο σχέδιο, μπορείτε να αγοράσετε τα απαραίτητα εξαρτήματα για να κατασκευάσετε το ράφι μόνοι σας.

Διαμορφωτής MyShoeRack

Δημιουργήστε το δικό σας ράφι παπουτσιών

Με τον διαμορφωτή MyS­ho­eRack μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε το δικό σας ατομικό ράφι παπουτσιών. Μόλις δημιουργήσετε το δικό σας ράφι παπουτσιών, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα σχέδια και τα άλλα απαραίτητα αρχεία με ένα κλικ. Με τη βοήθεια του BOM στο σχέδιο, μπορείτε να αγοράσετε τα απαραίτητα εξαρτήματα για να κατασκευάσετε μόνοι σας το ράφι παπουτσιών.

elGreek