KONTAKT Z NAMI

Możesz się z nami skon­taktować od ponied­ział­ku do piątku
w godz. 8.00–17.00 pod adresem:

ROZWIĄZANIA KUHN
Schot­ten­stra­ße 73
D‑78462 Konstancja

Tele­fon: +49 (0) 7531 717 24 12
Tele­fon komór­ko­wy*: +49 (0) 176 38 33 78 39

E‑mail: info@kuhn-solutions.de
Stro­na inter­neto­wa: www.kuhn-solutions.de

*Wezwa­nie może spowo­do­wać wzrost kosztów

FORMULARZ KONTAKTOWY
Skon­tak­tuj się z nami
Poli­ty­ka pry­wat­ności
pl_PLPolish