Looge oma individuaalsed tooted meie tootekonfuraatori abil

MyTable konfiguraator

Loo­ge oma tabel

MyTa­ble’i kon­fi­gu­r­aa­tori­ga saa­te hõlp­sas­ti luua oma indi­vi­duaal­se tabe­li. Kui ole­te oma tabe­li kohanda­nud, saa­te ühe klõp­su­ga juur­de­pää­su joo­ni­s­te­le ja muude­le vaja­li­kele fai­li­de­le. Kasuta­des joo­nisel ole­vat BOM‑i, saa­te osta vaja­li­kud osad, et ehi­ta­da laud ise.

MyShelfi konfiguraator

Loo oma riiul

MyS­hel­fi kon­fi­gu­r­aa­to­ri abil saa­te hõlp­sas­ti luua oma indi­vi­duaal­se riiu­li. Kui ole­te oma riiu­li kohanda­nud, saa­te ühe klõp­su­ga juur­de­pää­su joo­ni­s­te­le ja muude­le vaja­li­kele fai­li­de­le. Joo­nisel ole­va BOMi abil saa­te riiu­li ehit­ami­seks vaja­li­kud osad ise osta.

MyShoeRack konfiguraator

Loo oma kingahoidja

MyS­ho­eRa­cki kon­fi­gu­r­aa­to­ri abil saa­te hõlp­sas­ti luua oma indi­vi­duaal­se jalat­s­i­riiu­li. Kui ole­te loo­nud oma indi­vi­duaal­se jalat­s­i­riiu­li, saa­te ühe klõp­su­ga juur­de­pää­su joo­ni­s­te­le ja muude­le vaja­li­kele fai­li­de­le. Joo­nisel ole­va BOM‑i abil saa­te osta vaja­li­kud osad, et ehi­ta­da kingaho­id­ja ise.

etEsto­ni­an