Luo yksilöllisiä tuotteita tuotekonfiguraattorimme avulla.

MyTable-konfiguraattori

Luo oma taulukko

MyTa­ble-kon­fi­gu­r­aat­to­rin avul­la voit hel­pos­ti luo­da yksil­öl­li­sen tau­lu­kon. Kun olet mukau­tta­nut pöy­tää­si, pää­set käsik­si piirust­uk­si­in ja mui­hin tar­vit­tavi­in tie­dos­toi­hin yhdellä nap­s­au­tuk­sel­la. Piirust­uks­es­sa ole­van BOM-listan avul­la voit ostaa tar­vitta­vat osat pöy­dän raken­ta­mi­sek­si itse.

MyShelf-konfiguraattori

Luo oma hylly

MyS­helf-kon­fi­gu­r­aat­to­rin avul­la voit hel­pos­ti luo­da yksil­öl­li­sen hyl­lyn. Kun olet mukau­tta­nut hyl­ly­si, pää­set käsik­si piirust­uk­si­in ja mui­hin tar­vit­tavi­in tie­dos­toi­hin yhdellä nap­s­au­tuk­sel­la. Piir­roks­es­sa ole­van BOM-luet­te­l­on avul­la voit ostaa tar­vitta­vat osat hyl­lyn raken­ta­mi­sek­si itse.

MyShoeRack konfiguraattori

Luo oma kenkäteline

MyS­ho­eRack-kon­fi­gu­r­aat­to­rin avul­la voit hel­pos­ti luo­da yksil­öl­li­sen ken­kä­te­li­neen. Kun olet luo­nut yksil­öl­li­sen ken­kä­te­li­neen, pää­set käsik­si piirust­uk­si­in ja mui­hin tar­vit­tavi­in tie­dos­toi­hin yhdellä nap­s­au­tuk­sel­la. Piir­roks­es­sa ole­van BOM-luet­te­l­on avul­la voit ostaa tar­vitta­vat osat ken­kä­te­li­neen raken­ta­mi­sek­si itse.

fiFin­nish