Stel uw individuele producten samen via onze productconfigurator

MijnTabel Configurator

Maak uw eigen tabel

Met de MyTa­ble-con­fi­gu­ra­tor kunt u gemak­ke­li­jk uw indi­vi­due­le tabel samen­stel­len. Zodra u uw tafel hebt aan­ge­past, hebt u met één klik toegang tot de teken­in­gen en ande­re beno­di­g­de bestan­den. Met behulp van de BOM in de teken­ing, kunt u de nodi­ge onderde­len kopen om de tafel zelf te bouwen.

MyShelf Configurator

Maak uw eigen plank

Met de MyS­helf-con­fi­gu­ra­tor kunt u gemak­ke­li­jk uw eigen plank samen­stel­len. Zodra u uw plank hebt aan­ge­past, hebt u met één klik toegang tot de teken­in­gen en ande­re nood­za­ke­li­j­ke bestan­den. Met behulp van de BOM in de teken­ing, kunt u de nodi­ge onderde­len kopen om de plank zelf te bouwen.

MyShoeRack Configurator

Maak je eigen schoenenrek

Met de MyS­ho­eRack con­fi­gu­ra­tor kunt u een­vou­dig uw indi­vi­due­le schoe­n­en­rek samen­stel­len. Zodra u uw indi­vi­due­le schoe­n­en­rek hebt gema­akt, hebt u met één klik toegang tot de teken­in­gen en ande­re nood­za­ke­li­j­ke bestan­den. Met behulp van de BOM in de teken­ing, kunt u de nodi­ge onderde­len kopen om het schoe­n­en­rek zelf te bouwen.

nl_NLDut­ch