Konfigurator MyShelfAutomatycznie generuj rysunki i listy części dla regałów dostosowanych do potrzeb klienta.

Kon­fi­gu­ra­tor MyShelf
Wpro­wa­dź wys­o­kość, dłu­go­ść, głę­bo­kość i licz­bę rzę­dów dla żąda­nej półki:

Poproś o indy­wi­du­al­ne rysun­ki i lis­ty części dla Two­je­go regału:

Wys­o­kość powin­na wynosić od 500 do 3000 mm.
Dłu­go­ść powin­na wynosić od 500 do 2000 mm.
Głę­bo­kość powin­na wynosić od 250 do 1000 mm.
Licz­ba wier­szy powin­na wynosić od 1 do 8.
Poli­ty­ka pry­wat­ności

Automatycznie generowane rysunki!Poniżej przedstawiono przykład indywidualnie wygenerowanych rysunków w formacie PDF.

pl_PLPolish