MyShoeRack konfiguraattoriLuo automaattisesti piirustukset ja osaluettelot räätälöityjä kenkätelineitäsi varten.

MyS­ho­eRack konfiguraattori
Syö­tä halu­a­ma­si ken­kä­te­li­neen pituus ja taso­jen lukumäärä:

Pyy­dä yksil­öl­li­siä piirust­uk­sia ja osa­luet­te­lo­ita kenkätelineestäsi:

Pituuden on olta­va 300‑1000 mm.
Taso­jen luku­mää­rän tuli­si olla 2–4.
Tietosuo­ja­käy­tän­tö

Automaattisesti luodut piirustukset!Seuraavassa on esimerkki PDF-muodossa olevista yksilöllisesti tuotetuista piirustuksista.

fiFin­nish