MyTable-konfiguraattoriLuo automaattisesti piirustukset ja osaluettelot räätälöityä pöytääsi varten.

MyTa­ble-kon­fi­gu­r­aat­to­ri
Anna halu­a­ma­si pöy­dän pituus, leveys ja korkeus:
Pyy­dä yksit­täi­siä piirust­uk­sia ja osa­luet­te­lo­ita pöy­tää­si varten:
Pituuden on olta­va 550‑2200 mm.
Levey­den on olta­va 550‑2200 mm.
Kor­keu­den on olta­va 300‑1500 mm.
Tietosuo­ja­käy­tän­tö

Automaattisesti luodut piirustukset!Seuraavassa on esimerkki PDF-muodossa olevista yksilöllisesti tuotetuista piirustuksista.

fiFin­nish