MyShelf-konfiguraattoriLuo automaattisesti piirustukset ja osaluettelot räätälöityjä hyllyjäsi varten.

MyS­helf-kon­fi­gu­r­aat­to­ri
Anna halu­a­ma­si hyl­lyn kor­keus, pituus, syvyys ja rivi­en lukumäärä:

Pyy­dä yksit­täi­siä piirust­uk­sia ja osa­luet­te­lo­ita hyl­lyä­si varten:

Kor­keu­den on olta­va 500‑3000 mm.
Pituuden on olta­va 500‑2000 mm.
Syvy­y­den on olta­va 250‑1000 mm.
Rivi­en luku­mää­rän on olta­va 1–8.
Tietosuo­ja­käy­tän­tö

Automaattisesti luodut piirustukset!Seuraavassa on esimerkki PDF-muodossa olevista yksilöllisesti tuotetuista piirustuksista.

fiFin­nish