Kohandatud tööriistariba kohta

OMA SOLIDWORKS TÖÖRIISTARIBASOLIDWORKS ÜLDINE

Kohan­datud töö­ri­is­ta­ri­ba on SOLIDWORKS CADi tasu­ta lisand­moo­dul. See lisab SOLID­WORK­Si kasuta­ja­keskkon­da kuni 5 täi­en­da­vat töö­ri­is­ta­ri­ba. Neid töö­ri­is­ta­ri­ba­sid, nagu ka kõi­ki tei­si SOLID­WORK­Si töö­ri­is­ta­ri­ba­sid, saab vab­alt kohanda­da. See tähend­ab, et nen­de­le töö­ri­is­ta­rib­a­de­le saab pai­guta­da nii SOLID­WORK­Si stan­dards­eid käs­ke kui ka makronuppe.

Kohandatud tööriistariba seaded – nimetage ümber ja kohandage kuni 5 tööriistariba

Custom Toolbar Settings – Rename and customize up to 5 toolbars

Lae alla

Lae nüüd tasuta alla – SOLIDWORKS 2016 ja uuemad (64-bitine) versioonid

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

etEsto­ni­an