MyShelfi konfiguraatorLooge automaatselt oma kohandatud riiulite joonised ja varuosade nimekirjad.

MyS­hel­fi konfiguraator
Sis­es­ta­ge soo­vitud riiu­li kõr­gus, pik­kus, süga­vus ja ridade arv:

Taot­le­ge oma riiu­li jaoks indi­vi­duaals­eid joo­nis­eid ja varuo­s­a­de nimekirju:

Kõr­gus peaks jää­ma 500‑3000 mm vahele.
Pik­kus peaks jää­ma 500‑2000 mm vahele.
Süga­vus peaks ole­ma 250‑1000 mm.
Ridade arv peaks ole­ma vahe­mi­kus 1–8.
Pri­vaats­us­po­lii­ti­ka

Automaatselt genereeritud joonised!Järgnevalt on esitatud näide individuaalselt genereeritud joonistest PDF-vormingus.

etEsto­ni­an