MÄÄRATA OPTIMAALNE VEERU LAIUS OSADE NIMEKIRJADESSOLIDWORKS JOONIS

Näit­ab, kui­das saab makro abil teo­sta­da veer­gu­de auto­maats­et kohan­da­mist detail­i­de loen­di tabelis.

SKETŠITEKSTI TSENTREERIMINE VÕI JOONDAMINESOLIDWORKS OSA | KOOST

Näit­ab, kui­das tek­s­ti saab ske­tšis tse­n­tree­ri­da või joonda­da makro­ga soo­vitud viisil.

etEsto­ni­an