ΡΥΘΜΊΣΤΕ ΤΟ ΒΈΛΤΙΣΤΟ ΠΛΆΤΟΣ ΣΤΉΛΗΣ ΣΕ ΛΊΣΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝΣΧΈΔΙΟ SOLIDWORKS

Δείχνει πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η αυτόματη προσαρμογή των στηλών σε έναν πίνακα λίστας εξαρτημάτων με μακροεντολή.

ΚΕΝΤΡΆΡΙΣΜΑ Ή ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΣΚΊΤΣΟΥSOLIDWORKS PART | ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ

Δείχνει πώς το κείμενο σε ένα σκίτσο μπορεί να κεντραριστεί ή να ευθυγραμμιστεί όπως επιθυμείτε με μακροεντολή.

elGreek