INDSTILLE OPTIMAL KOLONNEBREDDE I STYKLISTERSOLIDWORKS-TEGNING

Viser, hvor­dan den auto­ma­ti­s­ke jus­te­ring af kolon­ner i en styk­list­ta­bel kan udfø­res ved hjælp af en makro.

CENTRERE ELLER JUSTERE SKITSETEKSTENSOLIDWORKS DEL | SAMLING

Viser, hvor­dan tekst i en skitse kan cen­tre­res eller jus­te­res som øns­ket med makro.

da_DKDanish