Om brugerdefineret værktøjslinje

EGEN SOLIDWORKS VÆRKTØJSLINJESOLIDWORKS GENERELT

Cus­tom Tool­bar er et gra­tis til­fø­jel­ses­pro­gram til SOLIDWORKS CAD. Det til­fø­jer op til 5 eks­tra værk­tø­js­lin­jer til SOLID­WORKS-bru­ger­mil­jøet. Dis­se værk­tø­js­lin­jer kan lige­som alle and­re SOLID­WORKS-værk­tø­js­lin­jer frit til­pas­ses. Det bety­der, at stan­dard SOLID­WORKS-kom­man­do­er og makro­knap­per kan pla­ce­res i dis­se værktøjslinjer.

Indstillinger for brugerdefinerede værktøjslinjer – omdøb og tilpas op til 5 værktøjslinjer

Custom Toolbar Settings – Rename and customize up to 5 toolbars

Download

Download nu gratis – Til SOLIDWORKS 2016 og nyere versioner (64-bit)

Kontakt os for at få flere oplysninger.

da_DKDanish