Over aangepaste werkbalk

EIGEN SOLIDWORKS WERKBALKSOLIDWORKS ALGEMEEN

Cus­tom Tool­bar is een gra­tis invo­eg­toepas­sing voor SOLIDWORKS CAD. Het vult de SOLIDWORKS gebrui­ker­som­ge­ving aan met maxi­maal 5 extra tool­bars. Deze tool­bars kun­nen, net als alle ande­re SOLIDWORKS tool­bars, vrij wor­den aan­ge­past. Dit bete­kent dat zowel stan­daard SOLIDWORKS commando’s als macro knop­pen in deze tool­bars kun­nen wor­den geplaatst.

Aangepaste werkbalkinstellingen – hernoem en pas tot 5 werkbalken aan

Custom Toolbar Settings – Rename and customize up to 5 toolbars

Download

Nu gratis downloaden – Voor SOLIDWORKS 2016 en hoger (64-bit)

Neem contact met ons op voor meer informatie.

nl_NLDut­ch