MyTable-konfiguratorGenerer automatisk tegninger og styklister til dit tilpassede bord.

MyTa­ble-kon­fi­gu­ra­tor
Ind­tast læng­de, bred­de og høj­de for det øns­ke­de bord:
Anmod om indi­vi­du­el­le tegn­in­ger og styk­lis­ter til dit bord:
Læng­den skal være mel­lem 550 og 2200 mm.
Bred­den skal være mel­lem 550 og 2200 mm.
Høj­den skal være mel­lem 300 og 1500 mm.
Poli­tik om bes­kyt­tel­se af per­son­lige oplys­nin­ger

Automatisk genererede tegninger!Nedenstående er et eksempel på individuelt genererede tegninger i PDF-format.

da_DKDanish