Zawartość obszaru multimediów

Znajdzi­esz tu media cyfro­we i dru­ko­wa­ne KUHN SOLUTIONS w różnych formatach.
Jeś­li chcesz uzys­kać więcej infor­mac­ji gra­ficz­nych, skon­tak­tuj się z nami, chęt­nie pomożemy.

Aby pobrać pli­ki multimedialne:

  1. Kli­knij pra­wym przy­cis­kiem mys­zy wybraną grafikę,
  2. Kli­knij lewym przy­cis­kiem mys­zy Zapisz obraz jako…
KUHN SOLUTIONS - Logo mit Schriftzug, Dateityp: PNG, Abmessungen: 438 × 80, Dateigröße: 6 KB, Hintergrund: transparent

Typ pli­ku: PNG
Wymia­ry: 438 × 80 px
Rozmi­ar pli­ku: 6 KB
Tło: przezroczyste

KUHN SOLUTIONS - Logo mit Schriftzug, Dateityp: JPG, Abmessungen: 438 × 80, Dateigröße: 13 KB, Hintergrund: weiß

Typ pli­ku: JPG
Wymia­ry: 438 × 80 px
Rozmi­ar pli­ku: 13 KB
Tło: białe

KUHN SOLUTIONS - Logo ohne Schriftzug, Dateityp: PNG, Abmessungen: 512 × 512, Dateigröße: 19 KB, Hintergrund: transparent

Typ pli­ku: PNG
Wymia­ry: 512 × 512 px
Rozmi­ar pli­ku: 19 KB
Tło: przezroczyste

KUHN SOLUTIONS - Logo ohne Schriftzug, Dateityp: JPG, Abmessungen: 512 × 512, Dateigröße: 35 KB, Hintergrund: transparent

Typ pli­ku: JPG
Wymia­ry: 512 × 512 px
Rozmi­ar pli­ku: 35 KB
Tło: białe

KUHN SOLUTIONS - Logo ohne Schriftzug, Dateityp: PNG, Abmessungen: 512 × 512, Dateigröße: 23 KB, Hintergrund: transparent, Farbe: weiß

Typ pli­ku: PNG
Wymia­ry: 512 × 512 px
Rozmi­ar pli­ku: 23 KB
Tło: białe
Kolor: biały (dla ciem­ne­go tła)

Czcionka napisów:

Libre­Fran­k­lin-Extra­Bold

 

Wartości kolorów pomarańczowe:

R: 213
G: 73
B: 0

RGBA: d54900ff

Stro­na inter­neto­wa: #d54900

pl_PLPolish