Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Μετά από 14 χρόνια εμπειρίας και συνεχούς κατάρτισης στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, καθώς και της ανάπτυξης λογισμικού, ο Dani­el Kuhn ίδρυσε το 2017 την εταιρεία KUHN SOLUTIONS στην Κωνσταντία στη λίμνη Κωνσταντία. Παρά τη σύντομη ύπαρξη της εταιρείας, η εμπειρία του ιδρυτή και η υψηλή ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας έχουν πείσει πολλούς διάσημους πελάτες στη νότια Γερμανία και στο γερμανόφωνο τμήμα της Ελβετίας. Σήμερα, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε σταθερή βάση χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση και απολαμβάνει σταθερή ανάπτυξη.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Ως πάροχος τεχνολογικών υπηρεσιών, το όραμα της εταιρείας είναι να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τεχνογνωσία μηχανικού, να προωθήσει την ψηφιοποίηση και να παρέχει ενεργά τους δικούς της πόρους για υποστήριξη, τόσο προσωρινά όσο και μακροπρόθεσμα. Η βασική αρμοδιότητα της εταιρείας έγκειται στον προγραμματισμό, τη βελτιστοποίηση και την παραμετροποίηση ψηφιακών διαδικασιών. Με την εφαρμογή διατμηματικών λύσεων επιτυγχάνεται τεράστια αύξηση της αποδοτικότητας. Εδώ υποστηρίζονται οι τομείς ανάπτυξης, κατασκευής και παραγωγής σχεδόν όλων των κλάδων της βιομηχανίας.

Η ΟΜΑΔΑ – Είμαστε πάντα εκεί για εσάς!

Daniel Kuhn – Διευθύνων Σύμβουλος

Κατασκευή & Ανάπτυξη
Ανάπτυξη λογισμικού

Μηχανολόγος Μηχανικός
(B. Eng.)
Ηλεκτρολόγος μηχανικός (M. Eng.)

Shenal Meghawarna

Ανάπτυξη λογισμικού
C#, Java, React JS,
React Nati­ve

Μηχανικός λογισμικού (B. Sc.)

Keerthanan Rajalingam

Σχεδιασμός και οπτικοποίηση, Solid­Works CAD & KeyShot

Μηχανολόγος Μηχανικός (B.Sc.)
elGreek