Κινούμενα σχέδια προϊόντος, περιστροφικό τραπέζι ευθυγράμμισης RSE‑4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Για το Frie­de­mann Wag­ner GmbH, επαγγελματίας στον τομέα της τεχνολογίας χειρισμού και αυτοματισμού, απεικονίζεται το περιστροφικό τραπέζι ευθυγράμμισης RSE‑4. Το έργο εστιάζει στην οπτική περιγραφή της λειτουργικότητας, στις πολυάριθμες επιλογές προσαρμογής και μετατροπής, καθώς και στον σωστό χειρισμό του προϊόντος. Το έργο αυτό αποδεικνύει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της κινούμενης εικόνας. Μόνο με τη βοήθεια των κινούμενων εικόνων μπορεί ο πελάτης και ο χρήστης να κατανοήσει τη λειτουργία καθώς και πολύπλοκα τεχνικά στοιχεία στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Μπορείτε να βρείτε τα κινούμενα σχέδια στη σελίδα Οπτικοποιήσεις με βάση το παράδειγμα του περιστροφικού πίνακα δεικτοδότησης RSE‑4.

ΤΎΠΟΣ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ
  • Οπτικοποίηση
  • Κινούμενα σχέδια προϊόντος
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  • Solid­Works 2018, Das­s­ault Sys­tè­mes, 3D CAD
  • Pho­to­View 360, Das­s­ault Sys­tè­mes, Renderer
ΕΙΔΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
  • Φωτορεαλιστικά κινούμενα σχέδια
  • Full HD, ανάλυση βίντεο 1920 × 1080 pixels
  • Αναλογία διαστάσεων 16:9
ΚΛΑΔΟΣ

Μηχανολογία και μηχανική εγκαταστάσεων

elGreek