ContourTraceTästä lähtien kaikki tiedot uudella kotisivulla!

Lataa nyt ja testaa 14 päivää ilmaiseksi!ContourTrace 2022 Windows 10:lle (64-bittinen)

ContourTrace - Image to DXF Converter

Tuo kuva – poimi ääriviivat – vie DXF- tai SVG-tiedosto

ContourTrace 2022TIETOKONENÄKÖ

Con­tour­Trace 2022 mah­dol­li­staa kuvi­en nopean ja hel­pon muun­ta­mi­sen DXF-muo­toon. Sovel­luks­es­sa kes­ki­ty­tään koh­teen ääriviivo­jen erott­a­mi­se­en. Tulok­se­na saa­tu­ja tie­to­ja voida­an käyt­tää mit­t­auk­se­en, tar­kas­t­uk­se­en, raken­ta­mi­se­en ja val­mist­uk­se­en. Kame­rat voida­an kali­bro­i­da objek­tiivi­vir­hei­den, kuten vää­ris­ty­mi­en, poist­ami­sek­si otetu­is­ta kuvis­ta. Yksik­kö-pik­se­lis­uh­de voida­an tal­len­taa, jot­ta saa­da­an suor­a­an mitt­akaa­van­mu­kai­set ääriviivat.

Ota mei­hin yhteyt­tä saa­dak­se­si lisätietoja.

Päivitystiedot ja muutosluettelo

Uutiskirjeen tilausEtkö ole vielä tilannut uutiskirjettä? – Sitten on jo aikakin!

Tilaa ContourTrace-uutiskirje!

Näin saat tietoa päi­vi­tyk­si­stä, uusis­ta omi­nai­su­uk­sis­ta sekä vink­ke­jä ja nik­se­jä, jot­ka teke­vät sinus­ta Con­tour­Tracen ammat­ti­maisen käyt­tä­jän. Ei ros­ka­pos­tia, lupaam­me sen!


Onko teillä kysyttävää?

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja. Autamme sinua mielellämme!

fiFin­nish