ContourTraceNüüdsest alates on kogu teave uuel koduleheküljel!

Lae nüüd alla ja testi 14 päeva tasuta!ContourTrace 2022 Windows 10 jaoks (64-bitine)

ContourTrace - Image to DXF Converter

Impordi pilt – ekstraheeri kontuur – ekspordi DXF või SVG

ContourTrace 2022ARVUTIVISIOON

Con­tour­Trace 2022 või­mald­ab kuju­tis­te kiiret ja liht­sat tei­sen­da­mist DXF-vor­min­gus­se. Raken­du­se põhirõhk on objekt­i­de kon­tu­uri­de väl­ja­võt­mi­sel. Saa­dud and­meid saab kasuta­da mõõt­mi­seks, kon­trol­li­mi­seks, ehit­ami­seks ja toot­mi­seks. Kaa­me­raid saab kali­bree­ri­da, et eemalda­da objek­tiivi vead, näi­teks moo­nu­tus­ed jääd­vustatud pil­ti­delt. Üksu­se ja piks­li suhet saab sal­vesta­da, et saa­da otse mõõt­ka­va täp­sed kontuurid.

Lisa­te­a­be saa­mi­seks võt­ke mei­e­ga ühendust.

Uuendusteave ja muudatuste logi

Uudiskirja tellimineKas te pole veel uudiskirja tellinud? – Siis on viimane aeg!

Tellige ContourTrace’i uudiskiri!

Nii saa­te teavet uuen­dus­te, uute funkt­sioo­ni­de ning näpu­näi­de­te ja nip­pi­de koh­ta, mis muu­da­vad teid Con­tour­Trace’i pro­fes­sio­naal­seks kasuta­jaks. Me lubame, et rämps­pos­ti ei ole!


Kas teil on küsimusi?

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust. Me aitame teid hea meelega!

etEsto­ni­an