ContourTraceFra nu af er alle oplysninger på den nye hjemmeside!

Download nu og test 14 dage gratis!ContourTrace 2022 til Windows 10 (64-bit)

ContourTrace - Image to DXF Converter

Import af billede – udtræk kontur – eksport af DXF eller SVG

ContourTrace 2022COMPUTER VISION

Con­tour­Trace 2022 gør det muligt hur­tigt og nemt at kon­ver­te­re bil­le­der til DXF-for­mat. Pro­gram­met foku­se­rer på at udt­ræk­ke objekt­kon­tu­rer. De resul­ter­en­de data kan bru­ges til måling, inspek­ti­on, kon­struk­ti­on og fremstil­ling. Kame­ra­er kan kali­bre­res for at fje­r­ne objek­tiv­fe­jl som f.eks. for­vrængning fra de optage­de bil­le­der. Der kan gem­mes et enhed-til-pixel-for­hold for direk­te at opnå måles­toks­sik­re konturer.

Kon­takt os ven­ligst for yder­li­ge­re oplysninger.

Oplysninger om opdatering og ændringsliste

Abonnement på nyhedsbrevHar du endnu ikke tilmeldt dig nyhedsbrevet? – Så er det på tide!

Tilmeld dig ContourTrace nyhedsbrevet!

På den­ne måde vil du mod­ta­ge oplys­nin­ger om opdaterin­ger, nye funk­tio­ner og tips og tricks, der vil gøre dig til en pro­fes­sio­nel bru­ger af Con­tour­Trace. Ingen spam, det lover vi!


Har du nogen spørgsmål?

Kontakt os for at få flere oplysninger. Vi vil med glæde hjælpe dig!

da_DKDanish